Automašīnu uzturēšanas izmaksas attur jauniešus no braukšanas