Noderīga inormācija

Kam jāpievērš uzmanība, iegādājoties KASKO polisi?

Pirms KASKO polises iegādāšanās ir jāizpilda vairāki priekšnosacījumi, kas attiecas gan uz KASKO apdrošināšanas sniedzēju, gan uz transportlīdzekļa īpašnieku un tā transportlīdzekli, gan uz KASKO polises noformēšanas procedūru.
Pirms ar kādu apdrošināšanas sabiedrību noslēgt KASKO apdrošināšanas līgumu, ir jāveic cenu aptauja, jo, kā novērots pieredzē, dažādām apdrošināšanas sabiedrībām KASKO polises cenas var krasi atšķirties. Šī iemesla dēļ ir jāapzina maksimāli daudz apdrošināšanas sabiedrības, kas piedāvā KASKO apdrošināšanu, un jāiegūst maksimāli daudz KASKO apdrošināšanas piedāvājumi jūsu individuālajai situācijai un transporta līdzeklim, lai gala rezultātā izvēlētos tieši jums piemērotāko un izdevīgāko KASKO apdrošināšanas polisi.

Pirms vēršanās pie apdrošināšanas sabiedrības vai apdrošināšanas brokera ir jānokārto arī tādas procedūras kā transportlīdzekļa aprīkošana ar skaņas signalizāciju un imobilaizeri, valsts tehniskās apskates iziešana, kā arī transportlīdzekļa savešana […]

Kurās valstīs ir spēkā KASKO polise?

Katra apdrošināšanas sabiedrība KASKO apdrošināšanas polises darbības teritoriju nosaka individuāli, tomēr vairākumā gadījumu tās ir Latvija, Baltija, Eiropas Savienības (ES) valstis, Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstis, Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) valstis, kā arī citas teritorijas, par kurām ar katru apdrošināšanas kompāniju izdodas savstarpēji vienoties.

Jāpiebilst, ka KASKO polises darbības teritorija ir viens no faktoriem, kas ietekmē polises galējo cenu – jo plašāka polises darbības teritorija, jo augstāka polises cena, tāpēc pirms KASKO līguma slēgšanas rūpīgi izvērtējiet savus tuvākā gada plānus, kas saistīti ar pārvietošanos Latvijas robežās vai došanos ārpus tās robežām ar savu personīgo auto.

Jāuzsver, ka mūsdienās standarta KASKO polisēs kā polises darbības teritorija ir norādīta Eiropas Savienība, tāpēc nepalaidiet garām šo būtisko niansi un pārdomājiet, vai tiešām jums ir […]

OCTA līgumu veidi un to slēgšana

Standartlīgums

Ir apdrošināšanas līgums, kas tiek slēgts attiecībā uz LR reģistrētu vai atvasinātu transportlīdzekli, citā valstī atvasinātu vai no uzskaites noņemtu transportlīdzekli, kas paredzēts izvešanai no attiecīgās valsts un reģistrēšanai LR, LR nereģistrētu transportlīdzekli, kas aprīkots ar speciālām CSDD vai VTUA izsniegtām tirdzniecības numura zīmēm.
Līgums ir spēkā EEZ valstīs un valstīs, kas pievienojušās daudzpusējam nolīgumam starp EEZ dalībvalstu un citu asociēto valstu nacionālajiem apdrošināšanas birojiem.
Tiek slēgts klātienē vai izmantojot distances saziņas līdzekļus. Slēdzot līgumu attiecībā uz LR reģistrētu transportlīdzekli, apdrošināšanas sabiedrība nodod noslēgtā līguma datus sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmai. Ja līgums slēgts, pielietojot distances saziņas līdzekļus, apdrošināšanas sabiedrība nosūta apdrošināšanas ņēmējam apstiprinājumu par noslēgto līgumu, iekļaujot tajā norādi uz publiski pieejamu, bezmaksas sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku […]

Kādus zaudējumus sedz KASKO polise?

Salīdzinot KASKO un OCTA apdrošināšanas polises, jāsaka, ka OCTA sedz cietušās puses zaudējumus, kas radušies saistībā ar ceļu satiksmes negadījumu, pie kura vainojams OCTA apdrošināšanas ņēmējs, bet KASKO sedz apdrošināmā zaudējumus, kas radušies saistībā ar riskiem, kurus apdrošina KASKO polise. Apdrošināmos riskus izvēlas apdrošināšanas ņēmējs individuāli, slēdzot KASKO apdrošināšanas līgumu.

Iespējamie riski, kurus apdrošina un iestāšanās gadījumā sedz KASKO polise:

Avārija (iestājoties ceļu satiksmes negadījumam, saduroties ar dzīvnieku vai šķērsli, nobraukšanas no ceļa rezultātā, transportlīdzeklim apgāžoties, iebraucot bedrē, kanalizācijas lūkā, saistībā ar ceļa nogruvumiem u.tml. negadījumiem, cita neparedzēta, ārēja spēka iedarbības rezultātā, tajā skaitā krītoša koka, lāsteku u.c. priekšmetu, sniega vai zemes nogruvuma, vētras, plūdu, kā arī dzīvnieku nodarīto bojājumu gadījumā u.tml., braucot pa vietām, kas nav paredzētas ceļu satiksmei, […]

Kādos gadījumos nepienākas KASKO atlīdzība?

Lai gan varētu šķist, ka KASKO apdrošināšanas esamība apdrošina transportlīdzekļa īpašnieku vai pilntiesīgu vadītāju pret visiem iespējamajiem riskiem, kas pēkšņi un negaidīti var skart transportlīdzekli, pastāv viens, jāsaka, pats būtiskākais risks, kas saistīts ar KASKO apdrošināšanu, proti, apdrošināšanas ņēmējam nav nekādas garantijas saņemt atlīdzību, kas formāli tam it kā pienāktos, ja gadījumā KASKO apdrošināšanas līgumā atrunātie riski realizētos dzīvē.

Protams, vairākumā gadījumu apdrošināšanas ņēmējam tik tiešām tiek atlīdzināti tie zaudējumi, kas radušies KASKO apdrošināšanas laikā, tomēr ir izņēmuma gadījumi, kad apdrošināšanas sabiedrība ir tiesība būtiski samazināt apdrošināšanas kompensācijas apmēru vai pat atteikties no atlīdzības izmaksāšanas.

Lai nesaskartos ar tik nepatīkamo situāciju, kad saistībā ar transportlīdzekli un līgumā atrunātajiem riskiem ir radušies reāli zaudējumi, bet atlīdzība par tiem nav iespējama, ir jāiepazīstas […]

Kādi faktori ietekmē KASKO apdrošināšanas cenu?

KASKO apdrošināšanas polises cena jeb apdrošināšanas prēmijas apmērs tiek aprēķināts individuāli, balstoties uz klientu raksturojošajiem riska faktoriem un klienta izvēlētajiem nosacījumiem. Jāuzsver, ka, iegādājoties KASKO apdrošināšanas polisi, katra apdrošināšanas sabiedrība vai apdrošināšanas brokeris izvirza savus individuālos nosacījumus, kas būtiski ietekmē apdrošināšanas polises galējo cenu.

Būtiskākie no faktoriem, kas ietekmē KASKO apdrošināšanas cenu:

Transportlīdzekļa vērtība – jo augstāka ir automašīnas aktuālā tirgus vērtība, jo lielāka ir KASKO polises cena. Automašīnas vērtības noteikšanai apdrošinātāji pielieto Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja jeb LTAB izveidoto un apstiprināto automobiļu vērtību katalogu. Automobiļu vērtību katalogs ir izveidots, analizējot un apkopojot vadošo specializēto preses izdevumu un auto tirdzniecības interneta portālu datus. Gadījumos, kad tiek iegādāts jauns auto, tam tiek piemērota auto dīlera noteiktā jeb iegādes cena.
Pašrisks – pašrisks […]

OCTA+ jeb OCTA Plus

OCTA Plus polise sniedz tādas pašas iespējas kā standarta OCTA polise, tomēr papildus sniedz arī tādas opcijas kā apdrošināšanu pret transportlīdzekļa zādzību vai laupīšanu un tiešo zaudējumu regulēšanu. Vienkāršiem vārdiem sakot, OCTA Plus polise ir OCTA polise ar papildus apdrošināšanu jeb papildus segumiem. Jāpiebilst, ka tās ir iespējas, kuras apdrošināšanas sabiedrības piedāvā pašlaik – iespējams, laika gaitā šo iespēju būs krietni vairāk. Svarīgi pieminēt, ka jebkuru no šīm apdrošinātāju piedāvātajām iespējām apdrošināšanas ņēmējs var izvēlēties brīvprātīgi, proti, izvēlēties vienu vai otru, vai abas papildus iespējas.

Apdrošināšana pret transportlīdzekļa zādzību
Apdrošināšana pret transportlīdzekļa zādzību nodrošina atlīdzību gadījumos, kad transportlīdzeklis tiek nozagts vai nolaupīts. Automašīnas zādzība ir risks, no kura autovadītāji baidās visvairāk, tieši tādēļ apdrošinātāji radīja īpašu apdrošināšanas veidu jeb apdrošināšanu pret […]

OCTA noteikumi

Katra apdrošināšanas sabiedrība jeb kompānija OCTA noteikumus nosaka individuāli, tomēr lielākā daļa izvirzīto nosacījumu visām apdrošināšanas sabiedrībām ir vienoti. Par piemēru turpinājumā apskatīsim OCTA noteikumus, kādus izvirza apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA”.

Visupirms jāmin, ka ceļu satiksmē atļauts piedalīties tikai tiem transportlīdzekļiem, kuriem veikta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana jeb OCTA apdrošināšana. Pretējā gadījumā transportlīdzekļa īpašniekiem tiek piemērots sods, kas ietver gan naudas sodu, gan soda punktus.

Arī apdrošināšanas sabiedrība “BTA” ir viena no tām apdrošināšanas kompānijām, kas ir izmantojusi likumdošanas grozījumu sniegtās priekšrocības un piedāvā saviem klientiem OCTA apdrošināšanas līgumu slēgt arī internetā, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Jāpiemin, ka slēdzot OCTA līgumu “BTA” mājaslapā, apdrošināšanas prēmija jeb cena ir zemāka, nekā slēdzot OCTA līgumu “BTA” birojos klātienē.

Izmantojot arī citas […]

Kā var norēķināties par OCTA polises iegādi?

Vispirms jāmin fakts, ka kopš 2008. gada jūnijā ieviestajām izmaiņām likumdošanā, kas paredz e-polises iesniegšanu, OCTA apdrošināšanas polises iespējams iegādāties kā klātienē, tā arī internetā. Polises klātienē vai internetā iespējams iegādāties pie apdrošināšanas sabiedrībām jeb kompānijām, apdrošināšanas sabiedrību aģentiem, kā arī apdrošināšanas starpniekiem jeb brokeriem.
Ņemot vērā mūsdienu tehnoloģisko attīstību un cilvēku pieprasījumu pēc tā, polišu iegāde internetā paliek arvien populārāka, jo, ņemot vērā mūsdienu cilvēka prasības, internetā viss notiek ātri, ērti un vienkārši, turklāt, lai mūsdienās iegādātos polisi, vairs nav nepieciešams iziet no mājas. Kas zina, varbūt pēc gadiem fizisku apdrošināšanas sabiedrību un brokeru biroju nemaz nebūs, jo ikviena polise būs noformēja interneta vidē.
Pašlaik gan internetā iespējams noformēt tikai OCTA standartlīgumu, bet pārējie OCTA līgumu veidi – robežapdrošināšanas un […]