Vai tuvāko pāris gadu laikā varam cerēt uz labākiem autoceļiem?